Na skróty

Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku

 

Czytaj więcej

Mapy

 

Czytaj więcej

Pomosty

 

Czytaj więcej

Programy i plany

 

Czytaj więcej

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Olsztynie ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Działdowie ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Olsztynie ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Olsztynie ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Działdowie ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Działdowie ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Olsztynie ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

na opracowanie studium wykonalności dla zadania „Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki...

Czytaj więcej
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Ełku ogłasza  pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Olsztynie ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku