Na skróty

Zamówienia publiczne, sprzedaż majątku i plany zamówień

 

Czytaj więcej

Pomosty

 

Czytaj więcej

Programy i plany

 

Czytaj więcej

Likwidacja Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

ZMiUW w Olsztynie informuje, że w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. zadań wykonywanych dotychczas przez Marszałków Województw (Art. 526 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) z dniem 31 grudnia 2017 r. likwiduje się jednostkę budżetową województwa warmińsko-mazurskiego: ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OLSZTYNIE

W załączeniu: Uchwała Nr XXXI/686/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 pażdziernika 2017 r


Aktualności

  • Sprzedaż majątku
  • Sprzedaż majątku
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia Publiczne
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp