Na skróty

Zamówienia publiczne, sprzedaż majątku i plany zamówień

 

Czytaj więcej

Pomosty

 

Czytaj więcej

Programy i plany

 

Czytaj więcej

Likwidacja Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

ZMiUW w Olsztynie informuje, że w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. zadań wykonywanych dotychczas przez Marszałków Województw (Art. 526 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) z dniem 31 grudnia 2017 r. likwiduje się jednostkę budżetową województwa warmińsko-mazurskiego: ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OLSZTYNIE

W załączeniu: Uchwała Nr XXXI/686/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 pażdziernika 2017 r


Aktualności

Odbudowa jazów na rzece Pisowoda w km 0+800, km 2+980, km 4+760, gm. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne

Prac geodezyjnych polegających na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-2 2015

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne

Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu oraz połączeń działek na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-3

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne

Utwardzenia dojazdu do budynku i placu  przy budynku biurowym RO ZMiUW w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 21

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży wodno-melioracyjnej, realizowanymi w ramach zadania Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Stare Koryto Węgorapy, gm. Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne

Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd, woj. warmińsko - mazurskie

Czytaj więcej
  • Zamówienia Publiczne