Na skróty

Zamówienia publiczne, sprzedaż majątku i plany zamówień

 

Czytaj więcej

Pomosty

 

Czytaj więcej

Programy i plany

 

Czytaj więcej

Aktualności

  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia Publiczne
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Sprzedaż majątku

Województwo Warmińsko - Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn, telefon: 89 521-70-00, telefaks: 89 521-71-01 REGON: 519499472, NIP: 739-33-25-894, e-mail : m.samsel@zmiuw.pl, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznych i piorunochronnych na obiektach stanowiących własność Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Czytaj więcej
utworzony przez Marta Samsel
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż drewna

 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe liściaste gatunku brzoza pochodzące z powalonego drzewa po wichurze ze skarpy rzeki Małkiń (dz. nr 75 w obrębie Sypitki gm. Kalinowo przy jazie piętrzącym km 7+100) w ilości 1,33m³.

Cena wywoławcza netto: 148,96zł (słownie: sto czterdzieści osiem i 96/100zł0

VAT8%: 11,92zł...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku

Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie adres ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów zintegrowanego rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo i rozszerzającego funkcjonalność elektronicznego systemu ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Czytaj więcej
utworzony przez Michał Robak
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż drewna

 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno  opałowe liściaste  pochodzące z wycięcia 16 szt.  drzew ze strefy  brzegowej rzeki Białka ( dz. nr 63 w obrębie Biała Piska – miasto, gm. Biała Piska) na wysokości działek nr: 52/6, 52/2, 53/2, 64/3, 61/8.  Klon 59,79 m3 , Olcha 1,98 m3,  Wierzba 0,52 m3   ogółem: 62,29 m3.

(wyszczególnienie...

Czytaj więcej
  • Sprzedaż majątku