Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew z działek jezior: Czos, Majcz Wielki, Probark, Juno, Pasterzewo oraz dzialki rzek: Dymer i Guber
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp