Wycinka i ciecia pielęgnacyjne drzew rosnących na lini brzegowej jeziora Wuplińskiegio i jeziora Pluszne, gmina Stawiguda
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp