Usunięcie drzew z brzegów jezior: Wielkie Partęczyny, Lidzbarskie, Tarczyńskie i Rumian oraz wykonania cięć drzew na brzegu jez. Lidzbarskiego i rz. Wel na terenie gm.Kurzętnik, w pow. nowomiejskim oraz na terenie gm. Rybno i Lidzbark, w pow. dzia
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp