Likwidacja awarii rurociągu na rzece Kabina w km 14+500-14+514
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp