Dostawa serwera na potrzeby elektronicznego systemu ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp