Sprzedaż drewna opałowego gatunku olcha czarna w ilości 1,84m3, pozyskanego z działki rzeki Wadąg (dz. nr 71 ob. Olsztyn 7, m. Olsztyn) w sąsiedztwie dz. nr 4/1 i 4/2 ob. Zalbki, gm. Dywity, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
  • Sprzedaż majątku