Wycinka i pielęgnacja drzew: przy jez. Wydmińskim, obręb Wydminy, gmina Wydminy; wycinka drzew przy jez. Sołtmany, obręb Sołtmany, gm. Kruklanki i pielęgnacja drzew przy jez. Ołów, obręb Ryn, gm. Ryn.
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp