Misja

Misja

Misją Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie są działania polegające na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.