Aktualności

Start » Aktualności

AktualnościWydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2016/2017, która obejmuje nowy kierunek studiów inżynierskich adresowany do szeroko rozumianej branży wodnej. 

zobacz plakat 

przejdź na stronę uczelni

Czytaj więcej
  • Aktualności

W związku ze zmianą numeru rachunku bankowego dochodów budżetowych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Olsztynie, opłaty z tytułu:

- użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi,

- najmu, dzierżawy lokali użytkowych,

- wykonanych melioracji szczegółowych użytków rolnych

prosimy wnosić na rachunek bankowy nr: 34 1030 1218 0000 0000 9252 3039.

Czytaj więcej
  • Aktualności
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp